02ЎЪтябрь

Тесто на варен

Бомба № 9 се използва при хора и средна керамика на захарен диабет; болните с нормално или леко.

1